Podstawy terapii biorezonansowej

Praktycznie :

  1. W organizmie ludzkim i wokół niego istnieją drgania elektromagnetyczne. Są one nadrzędne w stosunku do procesów biochemicznych i nimi sterują. Tkanki i narządy drgają w określonych zakresach częstotliwości. Tak powstaje spektrum drgań własnych organizmu;
  2. Oprócz drgań fizjologicznych występują u każdego człowieka także drgania patologiczne wywołane np. przez zatrucie toksynami, zranienia, infekcje, nie wyleczone choroby, alergie itp.;
  3. Drgania fizjologiczne i patologiczne są określane jako drgania własne pacjenta;
  4. Drgania własne pacjenta można odprowadzić z powierzchni ciała za pomocą elektrod i przez przewód przekazać do aparatu terapeutycznego Bicom Optima;
  5. Drgania własne pacjenta przetwarza się za pomocą nowoczesnej techniki w drgania terapeutyczne. Odbywa się to bez dołączania innych lub technicznie wytwarzanych częstotliwości;
  6. Z drgań własnych pacjenta wytworzone drgania terapeutyczne są doprowadzane z aparatu Bicom do organizmu pacjenta. Działanie lecznicze odbywa się nie w aparacie terapeutycznym lecz w organizmie pacjenta;
  7. Drgania wywołują w organizmie pacjenta działanie terapeutyczne poprzez wygaszanie, względnie redukcję drgań patologicznych i pobudzenie lub wzmocnienie drgań fizjologicznych;
  8. Celem terapii biorezonansowej jest redukcja względnie eliminacja drgań patologicznych i równocześnie wzmocnienie drgań fizjologicznych;
  9. Po poprawie biofizykalnego stanu energetycznego następuje szybka poprawa procesów biochemicznych zmierzająca ku normalizacji;
  10. Głównym celem terapii biorezonansowej jest aktywowanie własnych sił regulacyjnych organizmu i uwolnienie ciała od zaburzających patologicznych wpływów w takim stopniu, jaki jest konieczny do wyzdrowienia.

dr med. Peter Schumacher